Cập nhật phần mềm thiết kế dầm RCBc 2023

31/05/2023
6,417

Phần mềm thiết kế dầm RCBc 2023 - Cập nhật tính toán nứt, kiểm tra uốn, cắt, xoắn... và dọc dữ liệu trực tiếp từ ETABS thông qua API

KetcauSoft xin thông báo về bản cập nhật phần mềm thiết kế dầm RCBc 2023 với nội dung như sau:
- Cập nhật chức năng tính toán sự hình thành và mở rộng vết nứt cho dầm và mô đun tính nứt cho tiết diện đơn lẻ
- Cập nhật bổ sung mô đun kiểm tra khả năng chịu uốn, cắt, xoắn, uốn xoắn đồng thời, cắt xoắn đồng thời cho tiết diện dầm đơn lẻ
- Cập nhật chức năng đọc dữ liệu trực tiếp từ ETABS thông qua API.

Các bạn sử dụng chức năng cập nhật của KCS Inside, hoặc download bộ phần mềm mới nhất tại đây, pass giải nén kcs123 Download

Các thông tin về phần mềm thiết kế dầm RCBc 2023 các bạn xem thêm tại đây


Tổng hợp Quỹ từ thiện người dùng KetcauSoft

KetcauSoft xin thông báo về số liệu về Quỹ Từ Thiện Người Dùng KetcauSoft

Giá trị tính đến 20/04/2024 là: 136,200,000 VNĐ
Giá trị đã giải ngân: 47,440,000 VNĐ
Giá trị tồn quỹ tính đến 20/04/2024 là: 88,760,000 VNĐ

Trở về trang tin tức