Từ tháng 11/2020, KetcauSoft chính thức cho ra mắt Mục phản hồi về phần mềm với mục đích nâng cao chất lượng phần mềm và hỗ trợ tốt hơn cho người dùng; thông qua mục này người dùng có thể:

  • Phản hồi về lỗi phần mềm
  • Đóng góp ý kiến để hoàn thiện / phát triển phần mềm

Mong nhận được phản hồi từ người dùng để KetcauSoft ngày càng hoàn thiện hơn

Xin xem thêm hướng dẫn tại: https://ketcausoft.com/huong-dan/posts/phan-hoi-phan-mem-ketcausoft