Công cụ lập tiến độ của Eworking.vn cho phép người dùng dễ dàng tạo bảng tiến độ thực hiện dự án một cách trực quan; dễ dàng lưu trữ và chia sẻ.

Khác với truyền thống: sử dụng offline bằng MS Excel, hoặc tao tác phức tạp như MS Project vì quá nhiều chức năng; Đơn giản - Lưu trữ Online - Dễ dàng tìm kiếm và chia sẻ là những ưu điểm vượt trội của Eworking

Các bạn có thể tìm hiểu thêm tại Eworking.vn: https://eworking.vn/manage/schedule

Demo tiến độ: https://eworking.vn/share/schedule/b08664fb863bf21599bce7684501ce84