KetcauSoft xin thông báo về việc cập nhật phần mềm IFDe - Triển khai chi tiết móng đơn, ngày 23/05/2020

  • Chức năng điều chỉnh kích thước lớp lót
  • Chức năng lưu và đọc file

Các bạn sử dụng chức năng cập nhật của KCS Inside, hoặc download bộ phần mềm mới nhất tại đây, pass giải nén kcs123 : https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1-Ex5N4NYaHhq0E3iBXw26lYhGv6hbZD2

Trân trọng !