KCS LAT - Cập nhật ngày 26/11/2021

25/11/2021
1,599

KetcauSoft xin thông báo về việc cập nhật phần mềm KCS LAT - triển khai chi tiết lanh tô ngày 26/11/2021

Các bạn sử dụng chức năng cập nhật của KCS Inside, hoặc download bộ phần mềm mới nhất tại đây, pass giải  nén kcs123 https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1-Ex5N4NYaHhq0E3iBXw26lYhGv6hbZD2

Dưới đây là các nội dung cập nhật

Thay đổi hình thức thể hiện lanh tô

Phiên bản mới cập nhật hình thức thể hiện lanh tô bằng cách Block Attribute, với cách thức mới sẽ giúp chi tiết lanh tô trở nên gọn gàng và dễ sắp xếp hơn

 

Bổ sung Giằng tường

Phiên bản mới bổ sung cấu kiện giằng tường trong đó có thông số góc nghiên Anfa dành cho các tường thu hồi ở mái

 

Đặt tên lanh tô theo số thứ tự

Bản cập nhật có tùy chọn đặt tên lanh tô theo số thứ tự bên cạnh tùy chọn đặt tên theo chiều dài như trước đây

Bổ sung nút lệnh thống kê trên bảng công cụ

Phiên bản mới bổ sung nút lệnh vẽ mặt cắt và thống kê ngay trên bảng công cụ, giúp gọi lệnh nhanh chóng hơn

 

 

 

 


Tổng hợp Quỹ từ thiện người dùng KetcauSoft

KetcauSoft xin thông báo về số liệu về Quỹ Từ Thiện Người Dùng KetcauSoft

Giá trị tính đến 29/03/2023 là: 48,450,000 VNĐ
Giá trị đã giải ngân: 23,140,000 VNĐ
Giá trị tồn quỹ tính đến 29/03/2023 là: 25,310,000 VNĐ

Trở về trang tin tức