Tổng hợp Hỏi - Đáp Kết cấu #1

19/09/2022
1,086

Nhằm nâng cao trải nghiệm của khách hàng, KetcauSoft xin được tổng hợp các câu hỏi hàng tuần thành các bản tin tuần. Với bản tin này, mọi người sẽ theo dõi được các thông tin, câu hỏi đáng chú ý trong tuần vừa qua, giúp ích cho việc tra cứu khi cần thiết và có được cái nhìn tóm tắt các hoạt động trong tuần.

1. Hỏi về chỉ định lực ép cọc và Ptn: https://ketcausoft.com/.../hoi-ve-chi-dinh-luc-ep-coc-va-ptn

2. Hỏi về Moment mép gối: https://ketcausoft.com/hoi-dap/posts/moment-mep-goi

3. Hỏi về yêu cầu bố trí khe nhiệt: https://ketcausoft.com/.../hoi-ve-yeu-cau-bo-tri-khe-nhiet

4. Hỏi về Khối móng quy ước: https://ketcausoft.com/hoi.../posts/hoi-ve-khoi-mong-quy-uoc

5. Chọn sơ bộ tiết diện: https://ketcausoft.com/hoi-dap/posts/chon-so-bo-tiet-dien

6. Hỏi về việc giảm độ cứng cấu kiện: https://ketcausoft.com/.../hoi-ve-viec-giam-do-cung-cau...

7. Hỏi về sức chịu tải vật liệu của cọc khi thí nghiệm: https://ketcausoft.com/.../hoi-ve-suc-chiu-tai-vat-lieu...

Trở về trang tin tức