KTV - Cập nhật ngày 19/11/2021

18/11/2021
388

KetcauSoft xin thông báo về việc cập nhật phần mềm KTV - kiểm tra vách, ngày 19/11/2021

Các bạn sử dụng chức năng cập nhật của KCS Inside, hoặc download bộ phần mềm mới nhất tại đây, pass giải  nén kcs123 https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1-Ex5N4NYaHhq0E3iBXw26lYhGv6hbZD2

Nhập nội lực từ Excel

Phiên bản mới cho phép người dùng nhập nội lực từ Excel, được sử dụng khi người dùng cần kiểm tra các tiết diện phức tạp nhưng được mô hình bằng phần tử Frame trong Etabs hoặc trong SAP. 

Trở về trang tin tức