PFDe - Cập nhật ngày 01/11/2021

01/11/2021
1,556

KetcauSoft xin thông báo về việc cập nhật phần mềm PFDe - Triển khai chi tiết Đài coc, ngày 01/11/2021

Các bạn sử dụng chức năng cập nhật của KCS Inside, hoặc download bộ phần mềm mới nhất tại đây, pass giải  nén kcs123 https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1-Ex5N4NYaHhq0E3iBXw26lYhGv6hbZD2

Các nội dung cập nhật:

  • Cập nhật chức năng vẽ mặt bằng đài cọc

Chi tiết xem thêm tại: https://ketcausoft.com/huong-dan/posts/ve-mat-bang-dai-coc?soft=14

Trở về trang tin tức