PFDe - Cập nhật ngày 27/7/2021

26/07/2021
7

KetcauSoft xin thông báo về việc cập nhật phần mềm PFDe - Triển khai chi tiết Đài coc, ngày 27/07/2021. Các bạn sử dụng chức năng cập nhật của KCS Inside, hoặc download bộ phần mềm mới nhất tại đây, pass giải  nén kcs123 https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1-Ex5N4NYaHhq0E3iBXw26lYhGv6hbZD2

Các nội dung cập nhật:

  • Thay đổi giao diện thân thiện hơn
  • Bổ sung cột tròn
  • Bổ sung cổ cột đến cốt 0.0
  • Bổ sung ký hiệu trục
  • Chức năng chọn thể hiện hoặc không thể hiện thép chờ cột
  • Thiết lập chiều dày lớp lót (thông qua KCS Inside)
  • Thiết lập chiều dày bảo vệ cốt thép (thông qua KCS Inside)

Hướng dẫn sử dụng phiên bản mới xem tại: https://ketcausoft.com/huong-dan/posts/ve-dai-coc

Hình ành giao diện mới của phần mềm

Trở về trang tin tức