PFDe - Cập nhật ngày 28/02/2022

28/02/2022
3,067

KetcauSoft xin thông báo về việc cập nhật phần mềm PFDe - Triển khai chi tiết Đài coc, ngày 28/02/2022

Các bạn sử dụng chức năng cập nhật của KCS Inside, hoặc download bộ phần mềm mới nhất tại đây, pass giải  nén kcs123 https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1-Ex5N4NYaHhq0E3iBXw26lYhGv6hbZD2

Các nội dung cập nhật:

  • Cập nhật chức năng quét chọn thông tin đài cọc trên mặt bằng

Chi tiết xem thêm tại: https://ketcausoft.com/huong-dan/list/pfde-trien-khai-chi-tiet-dai-coc


Tổng hợp Quỹ từ thiện người dùng KetcauSoft

KetcauSoft xin thông báo về số liệu về Quỹ Từ Thiện Người Dùng KetcauSoft

Giá trị tính đến 08/06/2023 là: 62,100,000 VNĐ
Giá trị đã giải ngân: 23,140,000 VNĐ
Giá trị tồn quỹ tính đến 08/06/2023 là: 38,960,000 VNĐ

Trở về trang tin tức