PFDe - Cập nhật ngày 28/02/2022

28/02/2022
2,369

KetcauSoft xin thông báo về việc cập nhật phần mềm PFDe - Triển khai chi tiết Đài coc, ngày 28/02/2022

Các bạn sử dụng chức năng cập nhật của KCS Inside, hoặc download bộ phần mềm mới nhất tại đây, pass giải  nén kcs123 https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1-Ex5N4NYaHhq0E3iBXw26lYhGv6hbZD2

Các nội dung cập nhật:

  • Cập nhật chức năng quét chọn thông tin đài cọc trên mặt bằng

Chi tiết xem thêm tại: https://ketcausoft.com/huong-dan/list/pfde-trien-khai-chi-tiet-dai-coc

Trở về trang tin tức