KetcauSoft xin giới thiệu một phần mềm mới của WEFLY Structure, phần mềm Dự toán tự động QS-Smart

Một sản phẩm độc đáo với những tính năng:

  • Tự động đo bóc khối lượng
  • Tự động áp mã định mức cho công việc
  • Đồng bộ trực tuyến và làm việc nhóm

Đặc biệt, KetcauSoft sẽ kết nối với QS-Smart để tạo bảng tiên lượng từ dữ liệu thiết kế, với phương thức này, khi chúng ta hoàn thành xong phần thiết kế kết cấu thì hơn 80% khối lượng kết cấu đã được chuyển qua dự toán một cách tự động

Tuy cập https://qs-smart.vn/ để có thêm thông tin.