KetcauSoft xin thông báo về việc cập nhật phần mềm RCBc - Thiết kế cốt thép Dầm, ngày 09/03/2021. Các bạn sử dụng chức năng cập nhật của KCS Inside, hoặc download bộ phần mềm mới nhất tại đây, pass giải nén kcs123 https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1-Ex5N4NYaHhq0E3iBXw26lYhGv6hbZD2

Giao diện đồ họa mới

Giao diện đồ họa mới sẽ mang đến cho người dùng trải nghiệm phần mềm tốt hơn so với phiên bản cũ; đặc biệt ở giao diện thiết kế cốt thép

 

Thiết kế cho dầm có nhiều vị trí (so sánh cốt thép)

Phiên bản mới cho phép người dùng thiết kế cho dầm có cùng tên nhưng có nhiều vị trí trên mặt bằng; bằng cách chọn lựa các vị trí dầm trong quá trình thiết kế cốt thép, phần mềm sẽ so sánh cốt thép giữa các vị trí và đưa ra giá trị lớn nhất để thiết kế

 

Xuất mặt bằng tính toán ra file DXF (CAD) và PDF

Phiên bản mới cho phép người dùng xuất mặt bằng tính toán ra file DXF và PDF để thuận tiện theo dõi

 

Xuất mặt bằng tính toán ra file Excel

Phiên bản mới cho phép người dùng xuất kết quả tính toán ra file Excel để thuận tiện theo dõi

 

Hiển thị kết quả tính toán cốt thép đai

Phiên bản mới đã bổ sung chức năng hiển thị kết quả tính toán cốt thép đai (tham khảo: do diện tích cốt thép đai và mác thép phụ thuộc đường kính thép trong quá trình thiết kế)

 

Kiểu dữ liệu mới

Phiên bản mới sử dụng kiểu dữ liệu mới và lưu ở đuôi RCBc2 ; các bạn muốn sử dụng file phiên bản cũ có thể sử dụng chức năng Convert ở menu File