Theo đề xuất của người dùng, KetcauSoft tiếp tục thực hiện cập nhật phần mềm RCBc - Tính toán cốt thép Dầm, bản cập nhật ngày 27/04/2020, chi tiết như sau:

1. Cải thiện tốc độ đọc dữ liệu

Phiên bản mới sẽ có tốc độ đọc dữ liệu nhanh hơn đáng kể so với phiên bản cũ; đặc biệt đối với các công trình cao tầng có khối lượng dầm lớn

2. Chức năng cập nhật nội lực dầm

Phiên bản mới cho phép cập nhật dữ liệu dầm phục vụ cho 2 trường hợp:

  • Thay đổi tải trọng, nội lực
  • Tổ hợp nhiều mô hình với nhau (ví dụ mô hình chân ngàm và mô hình spring)

Người dùng có thể lựa chọn Cập nhật (thay thế nội lực) hoặc Bổ sung (so sánh và chọn nội lực lớn nhất)

Lưu ý: sơ đồ mới cần có các dầm được đặt tên tương tự sơ đồ cũ

3. Chức năng kiểm tra cốt thép sau khi tính toán lại

Khi có nhu cầu thực hiện tính toán lại (do cập nhật nội lực hoặc vật liệu), phần mềm sẽ thực hiện kiểm tra đối với các dầm đã thiết kế cốt thép trước đó là hiển thị thông báo nếu có dầm không đảm bảo về cốt thép cũng như hiển thị bằng màu sắc trên danh sách dầm

4. Chức năng thay đổi tiết diện dầm

Người dùng có thể thay đổi tiết diện dầm bằng cách quét chọn trên mặt bằng để thực hiện thay đổi tiết diện dầm khi có sự thay đổi về tiết diện mà không muốn cập nhật lại mô hình tính toán

Lưu ý thực hiện tính toán lại để cập nhật diện tích cốt thép

Các bạn sử dụng chức năng cập nhật của KCS Inside, hoặc download bộ phần mềm mới nhất tại đây, pass giải nén kcs123 : https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1-Ex5N4NYaHhq0E3iBXw26lYhGv6hbZD2

Trân trọng !