KetcauSoft xin thông báo về việc cập nhật phần mềm RCBc - Thiết kế cốt thép Dầm, ngày 16/01/2020, các nội dung cập nhật:

  • Cập nhật tiêu chuẩn TCVN 5574:2018
  • Đọc dữ liệu từ Etabs 2018
  • Giao diện tùy chọn màu nền Đen - Trắng
  • Sửa lỗi nhận cột tiết diện tròn
  • Sửa lỗi OverFlow màn hình trắng gạch đỏ

 

Các bạn sử dụng chức năng cập nhật của KCS Inside, hoặc download bộ phần mềm mới nhất tại đây, pass giải nén kcs123 : https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1-Ex5N4NYaHhq0E3iBXw26lYhGv6hbZD2

Trân trọng !