Ưu đãi dành riêng cho các bạn SINH VIÊN

------------------------------------------

Nhằm hỗ trợ các bạn sinh viên thực hiện đồ án tốt nghiệp, đồ án môn học. Cũng như các bạn sinh viên có mong muốn tìm hiểu về phần mềm, học hỏi kiến thức.
Ketcausoft gửi tặng tới các bạn KEY ONLINE 6 THÁNG bộ phần mềm.
➢ Bộ phần mềm hỗ trợ hoàn chỉnh cho quy trình Thiết kế Kết cấu
➢ Lisence 06 tháng - Full tính năng - Free
➢ Được hướng dẫn và hỗ trợ kỹ thuật
--------------------------------------------
Form đăng ký: https://bom.to/q7ftq4