Ngày 20/6/2020 - KetcauSoft đã hoàn tất việc điều chỉnh và cho ra ra mắt trở lại trang ôn tập thi sát hạch CCHN thiết kế kết cấu.

Các câu hỏi đã được cập nhật theo quyết định 1623/QD-BXD.

Trang ôn tập cũng có 2 chế độ là Bộ câu hỏi đầy đủ và Bộ câu hỏi phần luật để phục vụ mục đích ôn tập khác nhau, việc ôn tập sẽ giúp các bạn có phản xạ cho các câu hỏi trong bộ đề

Các bạn có thể truy cập trang ôn tập bằng menu Phần mềm > Sát hạch CCHN hoặc theo đường dẫn: https://ketcausoft.com/trac-nghiem/sat-hach-cchn

Chúc các bạn thành công !