KetcauSoft xin thông báo về cập nhật của phần mềm PFDe - Triển khai chi tiết đài cọc, nội dung cập nhật

  • Triển khai mặt bằng đài cọc

Đặc biệt, chức năng này là miễn phí, bạn có thể sử dụng nó mà không cần đăng ký bộ phần mềm

Các bạn sử dụng chức năng cập nhật của KCS Inside, hoặc download bộ phần mềm mới nhất tại đây, pass giải nén kcs123 : https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1-Ex5N4NYaHhq0E3iBXw26lYhGv6hbZD2