Chức năng mới cập nhật cho phép người dùng xuất dữ liệu từ KetcauSoft bao gồm phần Dầm + Cột sang phần mềm QS-Smart https://qs-smart.vn/

Với chức năng này, các dữ liệu về ván khuôn, cốt thép, và bê tông của công trình sẽ được xuất sang phần mềm QS-Smart đồng thời được áp mã định mức để trở thành một bảng tiên lượng hoàn chỉnh

Các bạn sử dụng chức năng cập nhật của KCS Inside, hoặc download bộ phần mềm mới nhất tại đây, pass giải nén kcs123 https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1-Ex5N4NYaHhq0E3iBXw26lYhGv6hbZD2