Danh sách Tiêu chuẩn Việt Nam


STT Mã tiêu chuẩn Tên tiêu chuẩn
1 QCVN 01:2021/BXD Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Quy hoạch xây dựng
2 QCVN 02:2022/BXD Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia - Số liệu điều kiện tự nhiên dùng trong xây dựng
3 QCVN 03:2022/BXD Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về phân cấp công trình phục vụ thiết kế
4 QCVN 04:2021/BXD Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Nhà chung cư
5 QCVN 05:2008/BXD Quy chuẩn xây dựng Việt Nam - Nhà ở và công trình công cộng - An toàn sinh mạng và sức khỏe
6 QCVN 06:2022/BXD Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia - An toàn cháy cho nhà và công trình
7 TCVN 2737:2023 Tải trọng và tác động
8 TCVN 9386:2012 Thiết kế công trình chịu động đất
9 TCVN 9363:2012 Khảo sát cho xây dựng - Khảo sát Địa kỹ thuật cho Nhà cao tầng
10 TCVN 9362:2012 Tiêu chuẩn thiết kế nền nhà và công trình
11 TCVN 9403:2012 Gia cố đất nền yếu - Phương pháp trụ đất xi măng
12 TCVN 10304:2014 Móng cọc - Tiêu chuẩn thiết kế
13 TCVN 7888:2014 Cọc bê tông ly tâm ứng suất trước
14 TCVN 9394:2012 Đóng và ép cọc - Thi công và Nghiệm thu
15 TCVN 7201:2015 Khoan hạ cọc bê tông ly tâm - Thi công và nghiệm thu
16 TCVN 9395:2012 Cọc khoan nhồi - Thi công và nghiệm thu
17 TCVN 9396:2012 Cọc khoan nhồi - Xác định tính đồng nhất của bê tông - Phương pháp xung siêu âm
18 TCVN 9393:2012 Cọc - Phương pháp thử nghiệm hiện trường bằng tải trọng tĩnh ép dọc trục
19 TCVN 9397:2012 Cọc - Kiểm tra khuyết tật bằng phương pháp động biến dạng nhỏ
20 TCVN 5573:2011 Kết cấu gạch đá và gạch đá cốt thép - Tiêu chuẩn thiết kế
21 TCVN 5574:2018 Thiết kế kết cấu Bê tông và Bê tông cốt thép
22 TCVN 5575:2012 Kết cấu thép - Tiêu chuẩn thiết kế
23 TCVN 8163:2009 Thép cốt bê tông - Mối nối bằng ống ren
24 TCVN 9379:2012 Kết cấu Xây dựng và Nền - Nguyên tắc cơ bản về tính toán
25 TCVN 9344:2012 Kết cấu BTCT - Đánh giá độ bền của các bộ phận kết cấu chịu uốn trên công trình bằng phương pháp thí nghiệm chất tải tĩnh
26 TCVN 9346:2012 Kết cấu BT và BTCT - Yêu cầu bảo vệ chống ăn mòn trong môi trường biển
27 TCVN 9381:2012 Hướng dẫn đánh giá mức độ nguy hiểm của kết cấu nhà