Dưới đây là file hướng dẫn sử dụng Phần mềm KTV - Kiểm tra vách trong bộ phần mềm KetcauSoft

Download bộ phần mềm

Hướng dẫn cài đặt và đăng ký dùng thử

 

 


Các bài viết liên quan