Phiên bản hiện tại: v2021.06.18

Phần mềm triển khai chi tiết dầm RCB

 • Tự động đặt tên ký hiệu đoạn khi chia dầm

Chi tiết xem thêm tại: https://ketcausoft.com/tintuc/posts/rcb-cap-nhat-ngay-18-06-2021

Các phiên bản cũ hơn

Phần mềm triển khai cốt thép Sàn

 • Tùy chọn thay đổi hình thức ghi chú cốt thép

Phần mềm hỗ trợ xây dựng mô hình Etabs - KCS Etabs GEN

 • Sửa lỗi xuất file $ET

Phần mềm thiết kế cốt thép dầm RCBc

 • Sửa lỗi chức năng cập nhật nội lực dầm

Phần mềm thống kê cốt thép CTK

 • Sửa lỗi tổng hợp cốt thép cho trường hợp đai xoắn (cọc khoan nhồi)

Sửa lỗi đọc vật liệu cho phần mềm thiết kế cốt thép cột RCC

Phần mềm triển khai cốt thép dầm - RCB:

 • Sửa lỗi số thứ tự thép khi dầm cao > 700

Phần mềm thống kê cốt thép - CTK:

 • Tổng hợp số lượng cốt thép đai

Phần mềm kiểm tra vách - KTV

 • Cập nhật giao diện đồ họa
 • Bổ sung tính toán ảnh hưởng uốn dọc cho vách phẳng

Chi tiết xem thêm tại: https://ketcausoft.com/tintuc/posts/ktv-cap-nhat-ngay-19-04-2021

Phần mềm triển khai chi tiết cột vách - RCCd:

 • Hoàn thiện chức năng vẽ cốt thép Vách

Phần mềm thiết kế cốt thép dầm RCBc

 • Thiết kế cho nhiều vị trí
 • Xuất kết quả tính toán ra file DXF (CAD), PDF, Excel
 • Nâng cấp giao diện đồ họa
 • Thay đổi kiểu dữ liệu

Chi tiết xem thêm tại: https://ketcausoft.com/tintuc/posts/rcbc-cap-nhat-ngay-09-03-2021

Phần mềm vẽ cốt thép cột - vách:

 • Giao diện đồ họa trực quan khi thiết lập cốt thép vách
 • Tự động đánh số cốt thép khi tạo ghi chú thép vách
 • Thống kê cốt thép cho nhiều tầng và cho tầng mái
 • Bổ sung đường kính cốt thép

Chi tiết xem thêm tại: https://ketcausoft.com/tintuc/posts/rccd-cap-nhat-ngay-01-03-2021

 

Phần mềm thống kê thép hình STK

 • Tạo bảng tổng hợp các loại thép hình

Chi tiết xem thêm tại: https://ketcausoft.com/huong-dan/posts/tao-bang-tong-hop-cac-loai-thep-hinh

Phần mềm triển khai chi tiết dầm RCB:

 • Chức năng AutoSave
 • Thiết lập thể hiện mặt cắt

Chi tiết xem thêm tại: https://ketcausoft.com/tintuc/posts/rcb-cap-nhat-ngay-02-12-2020

Cập nhật phần mềm triển khai chi tiết dầm RCB:

 • Nhập nhiều cao độ cho dầm

Chi tiết xem thêm tại: https://ketcausoft.com/tintuc/posts/rcb-cap-nhat-ngay-24-11-2020

Phần mềm vẽ thép dầm RCB:

 • Bổ sung gia cường thép lớp dưới đầu gối
 • Tùy chọn thể hiện số lượng cốt đai trên mặt đứng
 • Thay đổi thể hiện ghi chú thép để hạn chế xung đột trên mặt đứng
 • Sửa các lỗi của phiên bản trước

Chi tiết xem thêm tại: https://ketcausoft.com/tintuc/posts/rcb-cap-nhat-ngay-16-11-2020

Phần mềm thiết kế móng đơn - IFD

 • Bổ sung tác dụng của mực nước ngầm
 • Chức năng thiết lập chế độ hiển thị
 • Tự động tăng số thứ tự khi thêm móng mới

Chi tiết xem thêm tại: https://ketcausoft.com/tintuc/posts/ifd-cap-nhat-ngay-28-10-2020

RCB - Phần mềm triển khai chi tiết dầm:

 • Sửa lỗi cho trường hợp 5 thanh loại 2 (đai móc)

QuickDraw - Triển khai chi tiết BTCT:

 • Chức năng copy cao độ

Phần mềm KCS Etabs GEN - Dựng nhanh mô hình Etabs:

 • Chức năng tự động vẽ sàn
 • Định nghĩa các xác định tải trọng tường
 • Lưu các thiết lập về tải trọng và tổ hợp

Chi tiết xem thêm tại: https://ketcausoft.com/tintuc/posts/etabs-gen-cap-nhat-ngay-15-10-2020

Phần mềm thiết kế cốt thép cột - RCC:

 • Cập nhật giao diện đồ họa
 • Xuất dữ liệu sang phần mềm vẽ thép cột RCCd

Chi tiết xem thêm tại: https://ketcausoft.com/tintuc/posts/rcc-cap-nhat-ngay-08-10-2020

KCS Etabs GEN - Hỗ trợ tạo mô hình Etabs:

 • Tự động xây dựng lưới cột, thông tin các tầng
 • Tự động tạo vật liệu, khai báo tiết diện
 • Tự động xây dựng mô hình dầm cột vách
 • Tự động tính toán và gán tải trọng tường

Chi tiết xem thêm tại: https://ketcausoft.com/phanmem/posts/kcs-etabs-gen-phan-mem-ho-tro-etabs

Phần mềm RCB - Vẽ và thống kê cốt thép dầm:

 • Sửa lỗi đọc thông tin cốt đai
 • Sửa lỗi thép gia cường dầm phụ khi copy và xóa nhịp dầm

Phần mềm RCB - Vẽ và thống kê cốt thép dầm:

 • Số lượng cốt thép bất kỳ
 • Thể hiện cốt đai trực quan trong giao diện đồ họa
 • Tách nhóm cốt đai chính và cốt đai bổ sung để quản lý
 • Tách Layer cho cốt đai
 • Chức năng thể hiện nhiều tên trục
 • Một số tùy chọn thể hiện thông tin (chiều dài, số lượng, tỉ lệ)

Chi tiết xem thêm tại: https://ketcausoft.com/tintuc/posts/rcb-cap-nhat-ngay-14-09-2020

 

Phần mềm thiết kế khung thép tiền chế KCS STF:

 • Sửa lỗi thiết kế liên kết

KCS Etabs GEN - Hỗ trợ Etabs:

 • Hoàn thiện phần chuyển đổ file Etabs phiên bản đời cao (2013 ~ 2018) về 9.7.4

RCC 2018 - Thiết kế cốt thép cột:

 • Sửa lỗi tính uốn dọc khi cột chịu kéo

 

RCB - Phần mềm vẽ và thống kê thép dầm:

 • Chức năng hiển thị mặt cắt tiết diện trên giao diện biên tập

Chi tiết xem tại: https://ketcausoft.com/tintuc/posts/rcb-cap-nhat-ngay-07-08-2020

Phần mềm thiết kế cốt thép dầm RCBc:

 • Sửa lỗi xuất dữ liệu RCB thép gia cường lớp trên
 • Sửa lỗi cập nhật nội lực

Phần mềm vẽ dầm RCB:

 • Sửa lỗi cho chức năng vẽ mặt cắt trong CAD
 • Nhớ dữ liệu cho chức năng vẽ mặt cắt trong CAD

Cập nhật menu KetcauSoft trong CAD

Chi tiết xem thêm tại: https://ketcausoft.com/tintuc/posts/rcb-cap-nhat-ngay-24-7-2020

Cập nhật bộ phần mềm KetcauSoft:

 • Tích hợp SAP cho bộ phần mềm
 • Tích hợp SAFE cho phần mềm RCBc, hỗ trợ thiết kế giằng móng
 • Chức năng lưu và đọc dữ liệu cho SFD

Chi tiết xem tại: https://ketcausoft.com/tintuc/posts/cap-nhat-bo-phan-mem-ngay-20-7-2020

RCB - Phần mềm vẽ và thống kê cốt thép dầm

 • Chức năng nhập nhanh các nhịp dầm

Chi tiết xem thêm tại: https://ketcausoft.com/tintuc/posts/rcb-cap-nhat-ngay-01-07-2020

KCS STK - Phần mềm thống kê thép hình:

 • Chức năng nhập dữ liệu tùy chỉnh

Chi tiết xem thêm tại: https://ketcausoft.com/tintuc/posts/stk-cap-nhat-ngay-29-6-2020

TMT - Phần mềm thuyết minh tính toán tải trọng:

 • Điều chỉnh bổ sung các trường hợp tính động đất
 • Bổ sung tùy chọn hệ số tầm quan trọng

Chi tiết xem thêm tại: https://ketcausoft.com/tintuc/posts/tmt-cap-nhat-ngay-11-06-2020

EQL - Phần mềm tính toán tải trọng động đất:

 • Giá trị gia tốc tùy chỉnh
 • Bổ sung cấp dẻo DCL
 • Đọc dữ liệu Etabs 2018
 • Đổi giao diện đọc dữ liệu, tự nhận dạng phiên bản Etabs
 • Đổi định dạng lưu file *.EQL2

Chi tiết xem thêm tại: https://ketcausoft.com/tintuc/posts/eql-cap-nhat-ngay-08-06-2020

WDL - Phần mềm tính toán tải trọng Gió:

 • Fix lỗi lưu file
 • Fix lỗi import phiên bản cũ
 • Fix lỗi khi có kết cấu phụ phía trên mái

Cập nhật phần mềm WDL - Tính toán tải trọng Gió:

 • Đọc dữ liệu từ Etabs 2018
 • Thay đổi giao diện đọc dữ liệu, tự động nhận phiên bản
 • Thay đổi định dạng lưu file
 • Cập nhật dữ liệu tỉnh Yên Bái

Chi tiết xem tại: https://ketcausoft.com/tintuc/posts/wdl-cap-nhat-ngay-01-06-2020

 

KCS IFDe - Triển khai chi tiết móng đơn:

 • Chức năng điều chỉnh kích thước lớp bê tông lót
 • Chức năng lưu và đọc file

Chi tiết xem tại: https://ketcausoft.com/tintuc/posts/kcs-ifde-cap-nhat-ngay-23-5-2020

RCC - Thiết kế cốt thép Cột:

 • Chức năng kiểm tra + cảnh báo về độ mảnh

RCBc - Thiết kế cốt thép Dầm

 • Sửa lỗi config khoảng cách cốt đai: gây lỗi khi người dùng nhập khoảng cách = 0

Phần mềm RCCd - Triển khai chi tiết Cột Vách:

 • Chức năng điều chỉnh cao độ đỉnh cột
 • Chức năng thêm tầng
 • Chức năng tạo Cột mới bằng cách copy cột sẵn có
 • Chức năng chọn một số cột để vẽ
 • Sửa lỗi của phiên bản trước

Công vụ vẽ nhanh - Quickdraw:

 • Triển khai chi tiết cọc

KCS Inside - Trình quản lý các phần mềm KetcauSoft:

 • Chức năng logout khi dùng tài khoản Online

Chi tiết xem tại: https://ketcausoft.com/tintuc/posts/rccd-cap-nhat-ngay-13-05-2020

Phần mềm RCBc - Tính toán cốt thép dầm:

 • Cải thiện tốc độ đọc dữ liệu
 • Chức năng cập nhật nội lực (khi thay đổi tải trọng hoặc combine các mô hình tính toán với nhau)
 • Kiểm tra cốt thép đã thiết kế sau khi tính toán lại
 • Thay đổi tiết diện dầm

Phần mềm RCB - Triển khai chi tiết dầm:

 • Khôi phục dữ liệu dầm từ bản vẽ có sẵn

Download

0397 306 689