14 NGÀY DÙNG THỬ VỚI ĐẦY ĐỦ TÍNH NĂNG

Phiên bản hiện tại: v2021.11.26

Cập nhật phần mềm triển khai chi tiết Lanh tô:

 • Thay đổi hình thức thể hiện chi tiết lanh tô
 • Bổ sung loại cấu kiện Giằng
 • Bổ sung tùy chọn đặt tên theo số thứ tự
 • Bổ sung nút lệnh thống kê trên bảng công cụ

Chi tiết xem thêm tại: https://ketcausoft.com/tintuc/posts/kcs-lat-cap-nhat-ngay-26-11-2021

 

Thông tin về các phiên bản cũ hơn

Phần mềm thiết kế cốt thép cột RCC:

 • Cập nhật nội lực khi mô hình thay đổi

 • Bổ sung các thông số vào phần tính toán đơn lẻ

 • Bổ sung ghi chú về hệ số điều kiện làm việc trong file PDF xuất ra trừ phần kiểm tra đơn lẻ

 • Chuyển dữ liệu từ bài toán tính toán sang bài toán kiểm tra

Chi tiết xem thêm tại: https://ketcausoft.com/tintuc/posts/rcc-cap-nhat-ngay-17-11-2021

Phần mềm triển khai chi tiết đài cọc PFDe

 • Cập nhật chức năng vẽ mặt bằng đài cọc

Chi tiết xem thêm tại: https://ketcausoft.com/tintuc/posts/pfde-cap-nhat-ngay-01-11-2021

Phần mềm thiết kế móng đơn IFD

 • Cập nhật thuật toán xác định phương của móng dựa trên tương quan Mx - My

Cập nhật phần mềm vẽ nhanh Quickdraw:

 • Chức năng tạo hệ DIM cho Cọc, Đài cọc và Cột

Chi tiết xem thêm tại: https://ketcausoft.com/tintuc/posts/tao-he-dim-dinh-vi-coc-dai-coc-cot

Phầm mềm thiết kế cốt thép dầm RCBc:

 • Thay đổi hiển thị các dầm không đảm bảo khả năng chịu lực

Phần mềm triển khai chi tiết dầm RCB

 • Tự động đặt tên ký hiệu đoạn khi chia dầm

Chi tiết xem thêm tại: https://ketcausoft.com/tintuc/posts/rcb-cap-nhat-ngay-18-06-2021

Phần mềm triển khai cốt thép Sàn

 • Tùy chọn thay đổi hình thức ghi chú cốt thép

Phần mềm hỗ trợ xây dựng mô hình Etabs - KCS Etabs GEN

 • Sửa lỗi xuất file $ET

Phần mềm thiết kế cốt thép dầm RCBc

 • Sửa lỗi chức năng cập nhật nội lực dầm

Phần mềm thống kê cốt thép CTK

 • Sửa lỗi tổng hợp cốt thép cho trường hợp đai xoắn (cọc khoan nhồi)

Download(61,500 lượt tải)

Nhập thông tin và click download

0397 306 689

Đã bán 200 sách Excel Nâng cao các ứng dụng trong Xây dựng

Hotline: 0397 306 689
2 phút trước