Phiên bản hiện tại: v2020.06.06

WDL - Phần mềm tính toán tải trọng Gió:

 • Fix lỗi lưu file
 • Fix lỗi import phiên bản cũ
 • Fix lỗi khi có kết cấu phụ phía trên mái
Các phiên bản cũ hơn

Cập nhật phần mềm WDL - Tính toán tải trọng Gió:

 • Đọc dữ liệu từ Etabs 2018
 • Thay đổi giao diện đọc dữ liệu, tự động nhận phiên bản
 • Thay đổi định dạng lưu file
 • Cập nhật dữ liệu tỉnh Yên Bái

Chi tiết xem tại: https://ketcausoft.com/tintuc/posts/wdl-cap-nhat-ngay-01-06-2020

 

KCS IFDe - Triển khai chi tiết móng đơn:

 • Chức năng điều chỉnh kích thước lớp bê tông lót
 • Chức năng lưu và đọc file

Chi tiết xem tại: https://ketcausoft.com/tintuc/posts/kcs-ifde-cap-nhat-ngay-23-5-2020

RCC - Thiết kế cốt thép Cột:

 • Chức năng kiểm tra + cảnh báo về độ mảnh

RCBc - Thiết kế cốt thép Dầm

 • Sửa lỗi config khoảng cách cốt đai: gây lỗi khi người dùng nhập khoảng cách = 0

Phần mềm RCCd - Triển khai chi tiết Cột Vách:

 • Chức năng điều chỉnh cao độ đỉnh cột
 • Chức năng thêm tầng
 • Chức năng tạo Cột mới bằng cách copy cột sẵn có
 • Chức năng chọn một số cột để vẽ
 • Sửa lỗi của phiên bản trước

Công vụ vẽ nhanh - Quickdraw:

 • Triển khai chi tiết cọc

KCS Inside - Trình quản lý các phần mềm KetcauSoft:

 • Chức năng logout khi dùng tài khoản Online

Chi tiết xem tại: https://ketcausoft.com/tintuc/posts/rccd-cap-nhat-ngay-13-05-2020

Phần mềm RCBc - Tính toán cốt thép dầm:

 • Cải thiện tốc độ đọc dữ liệu
 • Chức năng cập nhật nội lực (khi thay đổi tải trọng hoặc combine các mô hình tính toán với nhau)
 • Kiểm tra cốt thép đã thiết kế sau khi tính toán lại
 • Thay đổi tiết diện dầm

Phần mềm RCB - Triển khai chi tiết dầm:

 • Khôi phục dữ liệu dầm từ bản vẽ có sẵn

Download

0397 306 689