Phiên bản hiện tại: v2021.03.18

Phần mềm triển khai chi tiết cột vách - RCCd:

 • Hoàn thiện chức năng vẽ cốt thép Vách
Các phiên bản cũ hơn

Phần mềm thiết kế cốt thép dầm RCBc

 • Thiết kế cho nhiều vị trí
 • Xuất kết quả tính toán ra file DXF (CAD), PDF, Excel
 • Nâng cấp giao diện đồ họa
 • Thay đổi kiểu dữ liệu

Chi tiết xem thêm tại: https://ketcausoft.com/tintuc/posts/rcbc-cap-nhat-ngay-09-03-2021

Phần mềm vẽ cốt thép cột - vách:

 • Giao diện đồ họa trực quan khi thiết lập cốt thép vách
 • Tự động đánh số cốt thép khi tạo ghi chú thép vách
 • Thống kê cốt thép cho nhiều tầng và cho tầng mái
 • Bổ sung đường kính cốt thép

Chi tiết xem thêm tại: https://ketcausoft.com/tintuc/posts/rccd-cap-nhat-ngay-01-03-2021

 

Phần mềm thống kê thép hình STK

 • Tạo bảng tổng hợp các loại thép hình

Chi tiết xem thêm tại: https://ketcausoft.com/huong-dan/posts/tao-bang-tong-hop-cac-loai-thep-hinh

Phần mềm triển khai chi tiết dầm RCB:

 • Chức năng AutoSave
 • Thiết lập thể hiện mặt cắt

Chi tiết xem thêm tại: https://ketcausoft.com/tintuc/posts/rcb-cap-nhat-ngay-02-12-2020

Cập nhật phần mềm triển khai chi tiết dầm RCB:

 • Nhập nhiều cao độ cho dầm

Chi tiết xem thêm tại: https://ketcausoft.com/tintuc/posts/rcb-cap-nhat-ngay-24-11-2020

Phần mềm vẽ thép dầm RCB:

 • Bổ sung gia cường thép lớp dưới đầu gối
 • Tùy chọn thể hiện số lượng cốt đai trên mặt đứng
 • Thay đổi thể hiện ghi chú thép để hạn chế xung đột trên mặt đứng
 • Sửa các lỗi của phiên bản trước

Chi tiết xem thêm tại: https://ketcausoft.com/tintuc/posts/rcb-cap-nhat-ngay-16-11-2020

Phần mềm thiết kế móng đơn - IFD

 • Bổ sung tác dụng của mực nước ngầm
 • Chức năng thiết lập chế độ hiển thị
 • Tự động tăng số thứ tự khi thêm móng mới

Chi tiết xem thêm tại: https://ketcausoft.com/tintuc/posts/ifd-cap-nhat-ngay-28-10-2020

RCB - Phần mềm triển khai chi tiết dầm:

 • Sửa lỗi cho trường hợp 5 thanh loại 2 (đai móc)

QuickDraw - Triển khai chi tiết BTCT:

 • Chức năng copy cao độ

Phần mềm KCS Etabs GEN - Dựng nhanh mô hình Etabs:

 • Chức năng tự động vẽ sàn
 • Định nghĩa các xác định tải trọng tường
 • Lưu các thiết lập về tải trọng và tổ hợp

Chi tiết xem thêm tại: https://ketcausoft.com/tintuc/posts/etabs-gen-cap-nhat-ngay-15-10-2020

Phần mềm thiết kế cốt thép cột - RCC:

 • Cập nhật giao diện đồ họa
 • Xuất dữ liệu sang phần mềm vẽ thép cột RCCd

Chi tiết xem thêm tại: https://ketcausoft.com/tintuc/posts/rcc-cap-nhat-ngay-08-10-2020

KCS Etabs GEN - Hỗ trợ tạo mô hình Etabs:

 • Tự động xây dựng lưới cột, thông tin các tầng
 • Tự động tạo vật liệu, khai báo tiết diện
 • Tự động xây dựng mô hình dầm cột vách
 • Tự động tính toán và gán tải trọng tường

Chi tiết xem thêm tại: https://ketcausoft.com/phanmem/posts/kcs-etabs-gen-phan-mem-ho-tro-etabs

Phần mềm RCB - Vẽ và thống kê cốt thép dầm:

 • Sửa lỗi đọc thông tin cốt đai
 • Sửa lỗi thép gia cường dầm phụ khi copy và xóa nhịp dầm

Phần mềm RCB - Vẽ và thống kê cốt thép dầm:

 • Số lượng cốt thép bất kỳ
 • Thể hiện cốt đai trực quan trong giao diện đồ họa
 • Tách nhóm cốt đai chính và cốt đai bổ sung để quản lý
 • Tách Layer cho cốt đai
 • Chức năng thể hiện nhiều tên trục
 • Một số tùy chọn thể hiện thông tin (chiều dài, số lượng, tỉ lệ)

Chi tiết xem thêm tại: https://ketcausoft.com/tintuc/posts/rcb-cap-nhat-ngay-14-09-2020

 

Phần mềm thiết kế khung thép tiền chế KCS STF:

 • Sửa lỗi thiết kế liên kết

KCS Etabs GEN - Hỗ trợ Etabs:

 • Hoàn thiện phần chuyển đổ file Etabs phiên bản đời cao (2013 ~ 2018) về 9.7.4

RCC 2018 - Thiết kế cốt thép cột:

 • Sửa lỗi tính uốn dọc khi cột chịu kéo

 

RCB - Phần mềm vẽ và thống kê thép dầm:

 • Chức năng hiển thị mặt cắt tiết diện trên giao diện biên tập

Chi tiết xem tại: https://ketcausoft.com/tintuc/posts/rcb-cap-nhat-ngay-07-08-2020

Phần mềm thiết kế cốt thép dầm RCBc:

 • Sửa lỗi xuất dữ liệu RCB thép gia cường lớp trên
 • Sửa lỗi cập nhật nội lực

Phần mềm vẽ dầm RCB:

 • Sửa lỗi cho chức năng vẽ mặt cắt trong CAD
 • Nhớ dữ liệu cho chức năng vẽ mặt cắt trong CAD

Cập nhật menu KetcauSoft trong CAD

Chi tiết xem thêm tại: https://ketcausoft.com/tintuc/posts/rcb-cap-nhat-ngay-24-7-2020

Cập nhật bộ phần mềm KetcauSoft:

 • Tích hợp SAP cho bộ phần mềm
 • Tích hợp SAFE cho phần mềm RCBc, hỗ trợ thiết kế giằng móng
 • Chức năng lưu và đọc dữ liệu cho SFD

Chi tiết xem tại: https://ketcausoft.com/tintuc/posts/cap-nhat-bo-phan-mem-ngay-20-7-2020

RCB - Phần mềm vẽ và thống kê cốt thép dầm

 • Chức năng nhập nhanh các nhịp dầm

Chi tiết xem thêm tại: https://ketcausoft.com/tintuc/posts/rcb-cap-nhat-ngay-01-07-2020

KCS STK - Phần mềm thống kê thép hình:

 • Chức năng nhập dữ liệu tùy chỉnh

Chi tiết xem thêm tại: https://ketcausoft.com/tintuc/posts/stk-cap-nhat-ngay-29-6-2020

TMT - Phần mềm thuyết minh tính toán tải trọng:

 • Điều chỉnh bổ sung các trường hợp tính động đất
 • Bổ sung tùy chọn hệ số tầm quan trọng

Chi tiết xem thêm tại: https://ketcausoft.com/tintuc/posts/tmt-cap-nhat-ngay-11-06-2020

EQL - Phần mềm tính toán tải trọng động đất:

 • Giá trị gia tốc tùy chỉnh
 • Bổ sung cấp dẻo DCL
 • Đọc dữ liệu Etabs 2018
 • Đổi giao diện đọc dữ liệu, tự nhận dạng phiên bản Etabs
 • Đổi định dạng lưu file *.EQL2

Chi tiết xem thêm tại: https://ketcausoft.com/tintuc/posts/eql-cap-nhat-ngay-08-06-2020

WDL - Phần mềm tính toán tải trọng Gió:

 • Fix lỗi lưu file
 • Fix lỗi import phiên bản cũ
 • Fix lỗi khi có kết cấu phụ phía trên mái

Cập nhật phần mềm WDL - Tính toán tải trọng Gió:

 • Đọc dữ liệu từ Etabs 2018
 • Thay đổi giao diện đọc dữ liệu, tự động nhận phiên bản
 • Thay đổi định dạng lưu file
 • Cập nhật dữ liệu tỉnh Yên Bái

Chi tiết xem tại: https://ketcausoft.com/tintuc/posts/wdl-cap-nhat-ngay-01-06-2020

 

KCS IFDe - Triển khai chi tiết móng đơn:

 • Chức năng điều chỉnh kích thước lớp bê tông lót
 • Chức năng lưu và đọc file

Chi tiết xem tại: https://ketcausoft.com/tintuc/posts/kcs-ifde-cap-nhat-ngay-23-5-2020

RCC - Thiết kế cốt thép Cột:

 • Chức năng kiểm tra + cảnh báo về độ mảnh

RCBc - Thiết kế cốt thép Dầm

 • Sửa lỗi config khoảng cách cốt đai: gây lỗi khi người dùng nhập khoảng cách = 0

Phần mềm RCCd - Triển khai chi tiết Cột Vách:

 • Chức năng điều chỉnh cao độ đỉnh cột
 • Chức năng thêm tầng
 • Chức năng tạo Cột mới bằng cách copy cột sẵn có
 • Chức năng chọn một số cột để vẽ
 • Sửa lỗi của phiên bản trước

Công vụ vẽ nhanh - Quickdraw:

 • Triển khai chi tiết cọc

KCS Inside - Trình quản lý các phần mềm KetcauSoft:

 • Chức năng logout khi dùng tài khoản Online

Chi tiết xem tại: https://ketcausoft.com/tintuc/posts/rccd-cap-nhat-ngay-13-05-2020

Phần mềm RCBc - Tính toán cốt thép dầm:

 • Cải thiện tốc độ đọc dữ liệu
 • Chức năng cập nhật nội lực (khi thay đổi tải trọng hoặc combine các mô hình tính toán với nhau)
 • Kiểm tra cốt thép đã thiết kế sau khi tính toán lại
 • Thay đổi tiết diện dầm

Phần mềm RCB - Triển khai chi tiết dầm:

 • Khôi phục dữ liệu dầm từ bản vẽ có sẵn

Download

0397 306 689