14 NGÀY DÙNG THỬ VỚI ĐẦY ĐỦ TÍNH NĂNG

Phiên bản hiện tại: v2021.06.18

Phần mềm triển khai chi tiết dầm RCB

 • Tự động đặt tên ký hiệu đoạn khi chia dầm

Chi tiết xem thêm tại: https://ketcausoft.com/tintuc/posts/rcb-cap-nhat-ngay-18-06-2021

Thông tin về các phiên bản cũ hơn

Phần mềm triển khai cốt thép Sàn

 • Tùy chọn thay đổi hình thức ghi chú cốt thép

Phần mềm hỗ trợ xây dựng mô hình Etabs - KCS Etabs GEN

 • Sửa lỗi xuất file $ET

Phần mềm thiết kế cốt thép dầm RCBc

 • Sửa lỗi chức năng cập nhật nội lực dầm

Phần mềm thống kê cốt thép CTK

 • Sửa lỗi tổng hợp cốt thép cho trường hợp đai xoắn (cọc khoan nhồi)

Sửa lỗi đọc vật liệu cho phần mềm thiết kế cốt thép cột RCC

Phần mềm triển khai cốt thép dầm - RCB:

 • Sửa lỗi số thứ tự thép khi dầm cao > 700

Phần mềm thống kê cốt thép - CTK:

 • Tổng hợp số lượng cốt thép đai

Phần mềm kiểm tra vách - KTV

 • Cập nhật giao diện đồ họa
 • Bổ sung tính toán ảnh hưởng uốn dọc cho vách phẳng

Chi tiết xem thêm tại: https://ketcausoft.com/tintuc/posts/ktv-cap-nhat-ngay-19-04-2021

Phần mềm triển khai chi tiết cột vách - RCCd:

 • Hoàn thiện chức năng vẽ cốt thép Vách

Phần mềm thiết kế cốt thép dầm RCBc

 • Thiết kế cho nhiều vị trí
 • Xuất kết quả tính toán ra file DXF (CAD), PDF, Excel
 • Nâng cấp giao diện đồ họa
 • Thay đổi kiểu dữ liệu

Chi tiết xem thêm tại: https://ketcausoft.com/tintuc/posts/rcbc-cap-nhat-ngay-09-03-2021

Phần mềm vẽ cốt thép cột - vách:

 • Giao diện đồ họa trực quan khi thiết lập cốt thép vách
 • Tự động đánh số cốt thép khi tạo ghi chú thép vách
 • Thống kê cốt thép cho nhiều tầng và cho tầng mái
 • Bổ sung đường kính cốt thép

Chi tiết xem thêm tại: https://ketcausoft.com/tintuc/posts/rccd-cap-nhat-ngay-01-03-2021

 

Download(58,907 lượt tải)

Nhập thông tin và click download

0397 306 689

Đã bán 200 sách Excel Nâng cao các ứng dụng trong Xây dựng

Hotline: 0397 306 689
2 phút trước