14 NGÀY DÙNG THỬ VỚI ĐẦY ĐỦ TÍNH NĂNG

Phiên bản hiện tại: v2023.09.13

Phát hành phần mềm tính toán tải trọng TMT 2023 - phiên bản áp dụng TCVN 2737:2023

Chi tiết xem thêm tại: https://ketcausoft.com/tintuc/posts/tmt-2023-phan-mem-tinh-toan-tai-trong-theo-tcvn-2737-2023

Thông tin về các phiên bản cũ hơn

Cập nhật phần mềm PBC 2015, tính toán sức chịu tải của cọc

Chi tiết xem thêm tại: https://ketcausoft.com/tintuc/posts/pbc-2015-cap-nhat-phan-mem-tinh-toan-suc-chiu-tai-coc

Cập nhật phần mềm thiết kế cốt thép dầm RCBc 2023:

 • Bổ sung tính toán nứt
 • Đọc trực tiếp nội lực từ Etabs

Nội dung xem thêm tại: https://ketcausoft.com/tintuc/posts/cap-nhat-phan-mem-thiet-ke-dam-rcbc-2023

Phát hành phần mềm triển khai thép sàn RCS 2023

Chi tiết xem thêm tại: https://ketcausoft.com/tintuc/posts/rcs-2023-phan-mem-ve-thep-san-phien-ban-2023

Cập nhật phần mềm triển khai chi tiết thang:

 • Chức năng vẽ mặt cắt thang zic zắc

Chi tiết xem thêm tại: https://ketcausoft.com/tintuc/posts/kcs-vct-trien-khai-chi-tiet-thang-1

Phát hành bản Demo phần mềm KFM - Mô hình khung thép tiền chế

Chi tiết xem tại: https://ketcausoft.com/tintuc/posts/kfm-phan-mem-mo-hinh-nha-thep-tien-che

Cập nhật phần mềm KCS Etabs GEN ngày 14/11/2022:

 • Xuất mô hình trực tiếp sang Etabs thông qua cơ chế API
 • Thay đổi chiều cao tường

Chi tiết xem thêm tại: https://ketcausoft.com/tintuc/posts/cap-nhat-phan-mem-etabs-gen-ngay-14-11-2022

Phát hành phần mềm đánh giá phân tích kết cấu KCS GSA

Chi tiết xem tại: https://ketcausoft.com/tintuc/posts/kcs-gsa-phan-mem-phan-tich-danh-gia-ket-cau

Cập nhật phần mềm KCS SteelPro:

 • Thêm và xóa khung trực tiếp trên mặt bằng
 • Chuyển quá trình thiết kế vào môi trường Block Edior, điều này làm quá trình thiết kế khung tách bạch với bản vẽ, khắc phục được lỗi khi Undo
 • Copy các khung giống nhau ngay trên mặt bằng, các khung giống nhau sẽ có liên hệ với nhau và tự cập nhật khi điều chỉnh 1 khung
 • Chức năng copy liên kết
 • Fix lỗi edit bu lông cho liên kết

Chi tiết xem thêm tại: https://ketcausoft.com/tintuc/posts/cap-nhat-phan-mem-kcs-steelpro-ngay-12-8-2022

Cập nhật phần mềm triển khai kết cấu KCS Structural Modelling:

 • Xuất mô hình 3D
 • Hatch hạ cốt sàn
 • Trục xiên và góc xoay cột

Chi tiết xem thêm tại: https://ketcausoft.com/tintuc/posts/cap-nhat-phan-mem-kcs-structural-modelling-ngay-01-08-2022

Cập nhật phần mềm triển khai chi tiết dầm RCB:

 • Tùy chọn thể hiện DIM kích thước cột
 • Căn chỉnh DIM cho mặt cắt
 • Tùy chọn chiều cao chữ

Chi tiết xin xem thêm tại: https://ketcausoft.com/tintuc/posts/cap-nhat-phan-mem-rcb-ngay-11-7-2022

Download(100,370 lượt tải)

Nhập thông tin và click download

0397 306 689