CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI TRANG TÀI LIỆU CỦA KETCAUSOFT

DANH MỤC TÀI LIỆU
STT Tên tài liệu Phân loại Số lượt download
126 Mô dun tổng biến dạng Eo của đất Tài liệu 200
125 QCVN 06-2121-BXD Tiêu chuẩn 2265
124 Kiểm tra chọc thủng theo TCVN 5574:2018 Bảng tính 1840
122 Tải trọng Gió theo TCVN 2737:2020 Bảng tính 975
121 Chi tiết gia cường đai dầm tại vị trí giao nhau Hồ sơ mẫu 214
120 File AutoCAD Config để khắc phục lỗi load file DLL Thể loại khác 386
119 Ví dụ so sánh trường hợp vẽ xoay cột trong Etabs Tài liệu 553
118 Tính võng nứt theo TCVN 5574:2018 Tài liệu 5767
117 Hướng dẫn triển khai hồ sơ Kết cấu - File tham khảo Hồ sơ mẫu 3579
116 Kiểm tra dầm thép hộp sàn Cemboard Bảng tính 1249
115 Goldern Palace - Mặt bằng kiến trúc + Kết cấu phục vụ bài học Etabs Tài liệu 846
114 Thiết kế móng cọc theo yêu cầu kháng chấn Tài liệu 886
113 Giới hạn hàm lượng cốt thép theo TCVN 5574:2018 Tài liệu 2580
112 TCVN 4319:2012 - Nhà và công trình công cộng - Nguyên tắc cơ bản để thiết kế Tiêu chuẩn 1130
111 Tính toán thiết kế dầm chuyển Tài liệu 5789
110 Các dạng ứng xử thoát nước A, B, C của vật liệu trong phần mềm Plaxis Tài liệu 877
109 Thông tư 03/2016/TT-BXD và 07/2019/TT-BXD về phân cấp công trình Tiêu chuẩn 1321
108 QCVN 06:2020/BXD - An toàn PCCC Tiêu chuẩn 1191
107 Thiết kế móng cọc nhà dân Tài liệu 3070
106 Ví dụ xác định ảnh hưởng uốn dọc khi tính cấu kiện chịu nén lệch tâm theo TCVN 5574:2018 Tài liệu 1104

0397 306 689