CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI TRANG TÀI LIỆU CỦA KETCAUSOFT

DANH MỤC TÀI LIỆU
STT Tên tài liệu Phân loại Số lượt download
55 Bản vẽ khung thép tiền chế Hồ sơ mẫu 1513
51 Bản vẽ móng cọc nhà dân Hồ sơ mẫu 4312
28 Bảng tính cột tròn Bảng tính 3357
66 Bảng tính sàn Bảng tính 1658
13 Bảng tính tải trọng gió Bảng tính 554
12 Bảng tính tải động đất Bảng tính 349
41 Bảng tính thẩm tra Bảng tính 3791
27 Bảng tra diện tích thép Bảng tính 2551
75 Basic Design SUNVIEW TOWN Hồ sơ mẫu 1649
39 Biệt tự Hà Giang 14x19m Hồ sơ mẫu 1243
71 Biểu đồ tương tác Tài liệu 710
78 Các hàm nội suy khi tính tải trọng gió Bảng tính 2335
54 Chi tiết bể nước ngầm Hồ sơ mẫu 2027
72 Chi tiết cọc khoan nhồi D800 Hồ sơ mẫu 958
73 Cọc ép 250 Hồ sơ mẫu 1267
60 Cọc khoan nhồi mini D600, D500 Hồ sơ mẫu 1507
64 Cọc ly tâm UST D600 Hồ sơ mẫu 827
63 CTK 20161119 Thể loại khác 7275
14 Danh sách lệnh Autocad của phần mềm KCS Tài liệu 959
46 Etabs 26 floors building Hồ sơ mẫu 1532

0397.306.689