CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI TRANG TÀI LIỆU CỦA KETCAUSOFT

DANH MỤC TÀI LIỆU
STT Tên tài liệu Phân loại Số lượt download
121 Chi tiết gia cường đai dầm tại vị trí giao nhau Hồ sơ mẫu 3
120 File AutoCAD Config để khắc phục lỗi load file DLL Thể loại khác 62
119 Ví dụ so sánh trường hợp vẽ xoay cột trong Etabs Tài liệu 332
118 Tính võng nứt theo TCVN 5574:2018 Tài liệu 4329
117 Hướng dẫn triển khai hồ sơ Kết cấu - File tham khảo Hồ sơ mẫu 2164
116 Kiểm tra dầm thép hộp sàn Cemboard Bảng tính 854
115 Goldern Palace - Mặt bằng kiến trúc + Kết cấu phục vụ bài học Etabs Tài liệu 601
114 Thiết kế móng cọc theo yêu cầu kháng chấn Tài liệu 670
113 Giới hạn hàm lượng cốt thép theo TCVN 5574:2018 Tài liệu 1502
112 TCVN 4319:2012 - Nhà và công trình công cộng - Nguyên tắc cơ bản để thiết kế Tiêu chuẩn 773
111 Tính toán thiết kế dầm chuyển Tài liệu 4219
110 Các dạng ứng xử thoát nước A, B, C của vật liệu trong phần mềm Plaxis Tài liệu 654
109 Thông tư 03/2016/TT-BXD và 07/2019/TT-BXD về phân cấp công trình Tiêu chuẩn 1065
108 QCVN 06:2020/BXD - An toàn PCCC Tiêu chuẩn 767
107 Thiết kế móng cọc nhà dân Tài liệu 2413
106 Ví dụ xác định ảnh hưởng uốn dọc khi tính cấu kiện chịu nén lệch tâm theo TCVN 5574:2018 Tài liệu 807
105 Thiết kế lỗ mở trên dầm Tài liệu 1867
104 Thuật ngữ tiếng Anh trong Kết cấu thép nhà Tiền chế Tài liệu 986
103 TCVN 9363:2012 - Khảo sát địa kỹ thuật cho Nhà cao tầng Tiêu chuẩn 490
102 Font chữ nét mảnh Thể loại khác 964

0397 306 689