CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI TRANG TÀI LIỆU CỦA KETCAUSOFT

DANH MỤC TÀI LIỆU
STT Tên tài liệu Phân loại Số lượt download
116 Kiểm tra dầm thép hộp sàn Cemboard Bảng tính 305
115 Goldern Palace - Mặt bằng kiến trúc + Kết cấu phục vụ bài học Etabs Tài liệu 250
114 Thiết kế móng cọc theo yêu cầu kháng chấn Tài liệu 382
113 Giới hạn hàm lượng cốt thép theo TCVN 5574:2018 Tài liệu 659
112 TCVN 4319:2012 - Nhà và công trình công cộng - Nguyên tắc cơ bản để thiết kế Tiêu chuẩn 356
111 Tính toán thiết kế dầm chuyển Tài liệu 2678
110 Các dạng ứng xử thoát nước A, B, C của vật liệu trong phần mềm Plaxis Tài liệu 352
109 Thông tư 03/2016/TT-BXD và 07/2019/TT-BXD về phân cấp công trình Tiêu chuẩn 652
108 QCVN 06:2020/BXD - An toàn PCCC Tiêu chuẩn 335
107 Thiết kế móng cọc nhà dân Tài liệu 1406
106 Ví dụ xác định ảnh hưởng uốn dọc khi tính cấu kiện chịu nén lệch tâm theo TCVN 5574:2018 Tài liệu 547
105 Thiết kế lỗ mở trên dầm Tài liệu 859
104 Thuật ngữ tiếng Anh trong Kết cấu thép nhà Tiền chế Tài liệu 620
103 TCVN 9363:2012 - Khảo sát địa kỹ thuật cho Nhà cao tầng Tiêu chuẩn 306
102 Font chữ nét mảnh Thể loại khác 529
101 TCVN 9397:2012 - Cọc - Kiểm tra khuyết tật bằng PIT Tiêu chuẩn 255
100 TCVN 5575:2012 - Thiết kế kết cấu thép Tiêu chuẩn 562
99 TCXD 229:1999 - Hướng dẫn tính toán thành phần động của tải trọng Gió Tiêu chuẩn 389
98 TCVN 9386:2012 - Thiết kế công trình chịu Động đất Tiêu chuẩn 403
97 Bản vẽ móng băng Hồ sơ mẫu 1314

0397 306 689