CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI TRANG TÀI LIỆU CỦA KETCAUSOFT

DANH MỤC TÀI LIỆU
STT Tên tài liệu Phân loại Số lượt download
55 Bản vẽ khung thép tiền chế Hồ sơ mẫu 1298
51 Bản vẽ móng cọc nhà dân Hồ sơ mẫu 4196
28 Bảng tính cột tròn Bảng tính 3257
66 Bảng tính sàn Bảng tính 1558
13 Bảng tính tải trọng gió Bảng tính 416
12 Bảng tính tải động đất Bảng tính 266
41 Bảng tính thẩm tra Bảng tính 3479
27 Bảng tra diện tích thép Bảng tính 2452
75 Basic Design SUNVIEW TOWN Hồ sơ mẫu 1504
39 Biệt tự Hà Giang 14x19m Hồ sơ mẫu 1056
71 Biểu đồ tương tác Tài liệu 611
78 Các hàm nội suy khi tính tải trọng gió Bảng tính 2263
54 Chi tiết bể nước ngầm Hồ sơ mẫu 1953
72 Chi tiết cọc khoan nhồi D800 Hồ sơ mẫu 902
73 Cọc ép 250 Hồ sơ mẫu 1212
60 Cọc khoan nhồi mini D600, D500 Hồ sơ mẫu 1437
64 Cọc ly tâm UST D600 Hồ sơ mẫu 778
63 CTK 20161119 Thể loại khác 7222
14 Danh sách lệnh Autocad của phần mềm KCS Tài liệu 858
46 Etabs 26 floors building Hồ sơ mẫu 1455

0397.306.689