CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI TRANG TÀI LIỆU CỦA KETCAUSOFT

DANH MỤC TÀI LIỆU
STT Tên tài liệu Phân loại Số lượt download
114 Thiết kế móng cọc theo yêu cầu kháng chấn Tài liệu 142
113 Giới hạn hàm lượng cốt thép theo TCVN 5574:2018 Tài liệu 222
112 TCVN 4319:2012 - Nhà và công trình công cộng - Nguyên tắc cơ bản để thiết kế Tiêu chuẩn 100
111 Tính toán thiết kế dầm chuyển Tài liệu 1953
110 Các dạng ứng xử thoát nước A, B, C của vật liệu trong phần mềm Plaxis Tài liệu 178
109 Thông tư 03/2016/TT-BXD và 07/2019/TT-BXD về phân cấp công trình Tiêu chuẩn 425
108 QCVN 06:2020/BXD - An toàn PCCC Tiêu chuẩn 89
107 Thiết kế móng cọc nhà dân Tài liệu 905
106 Ví dụ xác định ảnh hưởng uốn dọc khi tính cấu kiện chịu nén lệch tâm theo TCVN 5574:2018 Tài liệu 360
105 Thiết kế lỗ mở trên dầm Tài liệu 543
104 Thuật ngữ tiếng Anh trong Kết cấu thép nhà Tiền chế Tài liệu 465
103 TCVN 9363:2012 - Khảo sát địa kỹ thuật cho Nhà cao tầng Tiêu chuẩn 209
102 Font chữ nét mảnh Thể loại khác 300
101 TCVN 9397:2012 - Cọc - Kiểm tra khuyết tật bằng PIT Tiêu chuẩn 155
100 TCVN 5575:2012 - Thiết kế kết cấu thép Tiêu chuẩn 309
99 TCXD 229:1999 - Hướng dẫn tính toán thành phần động của tải trọng Gió Tiêu chuẩn 224
98 TCVN 9386:2012 - Thiết kế công trình chịu Động đất Tiêu chuẩn 208
97 Bản vẽ móng băng Hồ sơ mẫu 946
96 TCVN 9381:2012 - Đánh giá mức độ nguy hiểm của Kết cấu nhà Tiêu chuẩn 424
60 Cọc khoan nhồi mini D600, D500 Hồ sơ mẫu 1992

0397 306 689