CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI THƯ VIỆN KẾT CẤU


Ngẫm cho kỹ, cái nhà to lớn, sức một cây cột không thể chống đỡ. <br>Sự nghiệp thái bình, sức một người không thể đảm trách

-- st --


Tìm kiếm trên thư viện

Bạn có thể tìm kiếm thông tin một cách nhanh chóng bằng cách nhập từ khóa vào ô nhập dưới đây

Bài viết mới
Xác định gia tốc cực đại của chuyển động tại đỉnh công trình
Theo TCXD 198-1997 (Thiết kế kết cấu nhà cao tầng) mục 2.6.3 có điều khoản yêu cầu về kiểm tra dao động, trong đó giới hạn gia tốc cực đại của chuyển động tại đỉnh công trình dưới tác dụng của tải trọng Gió không được vượt quá 150mm/s2
Bài viết ngẫu nhiên
Khai báo tải trọng
Bài viết nằm trong khóa học Etabs Online của KetcauSoft

0397.306.689