CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI THƯ VIỆN KẾT CẤU


[KẾT CẤU] Chiều dài neo và nối cốt thép phụ thuộc vào cấp độ bền bê tông, nhóm cốt thép, bề mặt của cốt thép và trường hợp chịu lực. Chiều dài neo và nối cốt thép cần được tính toán cụ thể tuân cho các trường hợp sử dụng vật liệu, tuân theo chương 8 của TCVN 5574:2012

-- Có thể bạn chưa biết --


Tìm kiếm trên thư viện

Bạn có thể tìm kiếm thông tin một cách nhanh chóng bằng cách nhập từ khóa vào ô nhập dưới đây

Bài viết mới
Etabs - Kết quả tính toán cốt thép đai
Giá trị tính toán cốt thép đai chịu cắt thể hiện mức yêu cầu về diện tích cốt đai trên một đơn vị chiều dài.
Bài viết ngẫu nhiên
RCB - Chiều dài neo thép Dầm vào Cột, Vách
Chiều dài neo thép Dầm vào Cột và Vách có thể hiệu chỉnh bằng cách thiết lập các thông số khi gõ lệnh RCBCONFIG trong AutoCAD

0397 306 689