Cập nhật phần mềm Etabs GEN ngày 14/11/2022

14/11/2022
2,867

KetcauSoft xin thông báo về việc cập nhật phần mềm hỗ trợ xây dựng mô hình Etabs - KCS Etabs GEN

Các bạn sử dụng chức năng cập nhật của KCS Inside, hoặc download bộ phần mềm mới nhất tại đây, pass giải  nén kcs123 https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1-Ex5N4NYaHhq0E3iBXw26lYhGv6hbZD2

Phiên bản mới có một số cập nhật quan trọng như:

Xuất mô hình trực tiếp sang Etabs thông qua API

Phiên bản mới cho phép bạn xuất mô hình trực tiếp sang Etabs thông qua cơ chế API, chức năng này chỉ áp dụng cho Etabs từ 2018 trở lên

Thay đổi chiều cao tường

Bản cập nhật mới cho phép người dùng thay đổi chiều cao tường trên một số dầm khác với các dầm còn lại trên mặt bằng, chức năng này áp dụng cho các trường hợp lan can cho chiều cao thấp hơn so với chiều cao tầng.

Về phần mềm KCS Etabs GEN

KCS Etabs GEN là phần mềm hỗ trợ xây dựng mô hình Etabs một cách nhanh chóng. Người dùng chỉ cần thiết lập các thông tin trên bản vẽ CAD, phần mềm sẽ dựa vào các thông tin đó để tự động định nghĩa vật liệu, tiết diện, gán các loại tải trọng đặc biệt là tải trọng tường vốn chiếm nhiều thời gian trong công tác dựng hình thủ công.

Chi tiết về phần mềm xem thêm tại: https://ketcausoft.com/phanmem/posts/kcs-etabs-gen-phan-mem-ho-tro-etabs

 


Tổng hợp Quỹ từ thiện người dùng KetcauSoft

KetcauSoft xin thông báo về số liệu về Quỹ Từ Thiện Người Dùng KetcauSoft

Giá trị tính đến 20/06/2024 là: 154,000,000 VNĐ
Giá trị đã giải ngân: 47,440,000 VNĐ
Giá trị tồn quỹ tính đến 20/06/2024 là: 106,560,000 VNĐ

Trở về trang tin tức