Cập nhật phần mềm KCS SteelPro ngày 03/7/2022

04/07/2022
962

KetcauSoft xin thông báo về việc cập nhật phần mềm triển khai kết cấu thép KCS Steel Pro

Các bạn sử dụng chức năng cập nhật của KCS Inside, hoặc download bộ phần mềm mới nhất tại đây, pass giải  nén kcs123 https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1-Ex5N4NYaHhq0E3iBXw26lYhGv6hbZD2

Bản cập nhật sửa lỗi hiển thị sơ đồ liên kết

Chi tiết về phần mềm xem thêm tại: https://ketcausoft.com/phanmem/posts/kcs-steel-pro-trien-khai-ket-cau-thep

Trở về trang tin tức