Cập nhật phần mềm KCS SteelPro ngày 12/8/2022

12/08/2022
3,635

KetcauSoft xin thông báo về việc cập nhật phần mềm triển khai kết cấu thép KCS Steel Pro

Các bạn sử dụng chức năng cập nhật của KCS Inside, hoặc download bộ phần mềm mới nhất tại đây, pass giải  nén kcs123 https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1-Ex5N4NYaHhq0E3iBXw26lYhGv6hbZD2

Dưới đây là các nội dung cập nhật:

  • Thêm và xóa khung trực tiếp trên mặt bằng
  • Chuyển quá trình thiết kế vào môi trường Block Edior, điều này làm quá trình thiết kế khung tách bạch với bản vẽ, khắc phục được lỗi khi Undo
  • Copy các khung giống nhau ngay trên mặt bằng, các khung giống nhau sẽ có liên hệ với nhau và tự cập nhật khi điều chỉnh 1 khung
  • Chức năng copy liên kết
  • Fix lỗi edit bu lông cho liên kết

Chi tiết về phần mềm xem thêm tại: https://ketcausoft.com/phanmem/posts/kcs-steel-pro-trien-khai-ket-cau-thep


Tổng hợp Quỹ từ thiện người dùng KetcauSoft

KetcauSoft xin thông báo về số liệu về Quỹ Từ Thiện Người Dùng KetcauSoft

Giá trị tính đến 20/04/2024 là: 136,200,000 VNĐ
Giá trị đã giải ngân: 47,440,000 VNĐ
Giá trị tồn quỹ tính đến 20/04/2024 là: 88,760,000 VNĐ

Trở về trang tin tức