Etabs GEN - Cập nhật ngày 08/01/2022

10/01/2022
2,392

KetcauSoft xin thông báo về việc cập nhật phần mềm Etabs GEN ngày 08/01/2022

Các bạn sử dụng chức năng cập nhật của KCS Inside, hoặc download bộ phần mềm mới nhất tại đây, pass giải  nén kcs123 https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1-Ex5N4NYaHhq0E3iBXw26lYhGv6hbZD2

Trong bản cập nhật mới, Etabs GEN có bổ sung chức năng cho phép chuyển đổi trực tiếp tải trọng sàn được khai báo dưới dạng Uniform LoadSet từ Etabs sang SAFE.

Chức năng Uniform LoadSet là một cải tiến trong Etabs giúp chúng ta thuận tiện hơn trong việc xây dựng và gán tải trọng trong Etabs, nhưng chức năng này còn chưa tương thích với SAFE dẫn đến lỗi mất tải trọng khi xuất từ Etabs sang SAFE; chức năng cập nhật mới của Etabs GEN giúp khắc phục nội dung này

Chi tiết về phần mềm xem thêm tại: https://ketcausoft.com/phanmem/posts/kcs-etabs-gen-phan-mem-ho-tro-etabs

 


Tổng hợp Quỹ từ thiện người dùng KetcauSoft

KetcauSoft xin thông báo về số liệu về Quỹ Từ Thiện Người Dùng KetcauSoft

Giá trị tính đến 08/06/2023 là: 62,100,000 VNĐ
Giá trị đã giải ngân: 23,140,000 VNĐ
Giá trị tồn quỹ tính đến 08/06/2023 là: 38,960,000 VNĐ

Trở về trang tin tức