KetcauSoft xin thông báo về việc cập nhật phần mềm KCS Etabs GEN - Phần mềm hỗ trợ Etabs, ngày 10/08/2020. Các bạn sử dụng chức năng cập nhật của KCS Inside, hoặc download bộ phần mềm mới nhất tại đây (pass giải nén kcs123) https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1-Ex5N4NYaHhq0E3iBXw26lYhGv6hbZD2

Chức năng vẽ sàn

Chức năng cho phép vẽ sàn một cách nhanh chóng bằng 2 công cụ:

  • Vẽ tự động
  • Vẽ ô sàn phức tạp thông qua 1 điểm chọn

 

Định nghĩa cách xác định tải trọng tường

Chức năng cho phép người dùng định nghĩa cách thức xác định chiều cao tường, là căn cứ để phần mềm tính toán tải trọng tường

 

Lưu thông tin thiết lập tải trọng và tổ hợp

Chức năng cho phép lưu trữ thông tin về các trường hợp tải trọng và tổ hợp, với mục đích sử dụng cho các dự án khác nhau