KetcauSoft xin thông báo về việc cập nhật phần mềm KCS IFD - Thiết kế móng đơn, ngày 28/10/2020. Các bạn sử dụng chức năng cập nhật của KCS Inside, hoặc download bộ phần mềm mới nhất tại đây, pass giải nén kcs123 : https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1-Ex5N4NYaHhq0E3iBXw26lYhGv6hbZD2

Tính toán móng đơn có kể đến tác dụng của của mực nước ngầm

Phiên bản mới cho phép khai báo mực nước ngầm và kể đến trong tính toán cường độ, độ lún nền đất

 

Thiết lập chế độ hiển thị

Phiên bản mới bổ sung chức năng thiết lập chế độ hiển thị đa dạng

 

Một số nội dung khác

  • Tự động đổi số thứ tự khi thêm móng mới
  • Kiểm tra nền đất theo giá trị tải trọng tiêu chuẩn