KetcauSoft xin thông báo về việc cập nhật phần mềm KCS EQM - Nhập mô hình Etabs từ CAD, ngày 10/02/2020, các nội dung cập nhật:

  • Tính năng thay đổi tiết diện dầm
  • Tính năng thay đổi tải trọng tường trên dầm.
  • Tính năng lấy tải trọng và tổ hợp tải từ file $et có sẵn
  • Tính năng truy bắt điểm khi vẽ dầm

Các bạn sử dụng chức năng cập nhật của KCS Inside, hoặc download bộ phần mềm mới nhất tại đây, pass giải nén kcs123 https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1-Ex5N4NYaHhq0E3iBXw26lYhGv6hbZD2

Trân trọng !