KetcauSoft xin thông báo về việc cập nhật phần mềm KCS Inside, ngày 15/01/2020

  • Chức năng tìm kiếm thông tin

Các bạn sử dụng chức năng cập nhật của KCS Inside, hoặc download bộ phần mềm mới nhất tại đây, pass giải nén kcs123 : https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1-Ex5N4NYaHhq0E3iBXw26lYhGv6hbZD2

 

Trân trọng !