KetcauSoft xin thông báo về việc cập nhật phần mềm KCS VCT - Vẽ mặt cắt cầu thang, ngày 12/02/2020, các nội dung cập nhật:

  • Chức năng lưu dữ liệu của lần vẽ gần nhất và load lên trong lần vẽ tiếp theo

Các bạn sử dụng chức năng cập nhật của KCS Inside, hoặc download bộ phần mềm mới nhất tại đây, pass giải nén kcs123 https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1-Ex5N4NYaHhq0E3iBXw26lYhGv6hbZD2

Trân trọng !