KetcauSoft xin thông báo về việc cập nhật phần mềm QuickDraw - Tiện ích vẽ nhanh, ngày 14/01/2020

  • Sửa lỗi thực hiện lệnh KSS (quản lý Style)

Các bạn sử dụng chức năng cập nhật của KCS Inside, hoặc download bộ phần mềm mới nhất tại đây, pass giải nén kcs123 : https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1-Ex5N4NYaHhq0E3iBXw26lYhGv6hbZD2

Trân trọng !