KetcauSoft xin thông báo về việc cập nhật phần mềm RCB - Vẽ và thống kê cốt thép Dầm, ngày 01/07/2020. Các bạn sử dụng chức năng cập nhật của KCS Inside, hoặc download bộ phần mềm mới nhất tại đây, pass giải nén kcs123 https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1-Ex5N4NYaHhq0E3iBXw26lYhGv6hbZD2

Chức năng Nhập nhanh nhịp dầm

Chức năng cho phép nhập nhanh các nhịp dầm bằng cách gõ chuỗi các chiều dài nhịp; kết hợp với chức năng nhập thép nhanh sẽ giúp người dùng đấy nhanh tốc độ nhập liệu đặc biệt là với các công trình đơn giản