KetcauSoft xin thông báo về việc cập nhật phần mềm RCB - Vẽ và thống kê cốt thép Dầm, ngày 07/08/2020. Các bạn sử dụng chức năng cập nhật của KCS Inside, hoặc download bộ phần mềm mới nhất tại đây (pass giải nén kcs123) https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1-Ex5N4NYaHhq0E3iBXw26lYhGv6hbZD2

Chức năng thể hiện tiết diện trên giao diện soạn thảo

Chức năng này cho phép hiển thị tiết diện trên giao diện soạn thảo, giúp người dùng có cái nhìn trực quan hơn về cốt thép dầm