RCB - Cập nhật ngày 13/07/2021

13/07/2021
609

KetcauSoft xin thông báo về việc cập nhật phần mềm RCB - Vẽ và thống kê cốt thép Dầm, ngày 13/07/2021. Các bạn sử dụng chức năng cập nhật của KCS Inside, hoặc download bộ phần mềm mới nhất tại đây, pass giải nén kcs123 https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1-Ex5N4NYaHhq0E3iBXw26lYhGv6hbZD2

Quét chọn dầm trực tiếp trên Mặt bằng kết cấu

Chức năng lấy thông tin kích thước hình học của dầm bằng cách quét chọn trực tiếp trên Mặt bằng kết cấu, áp dụng được cho cả mặt bằng đã block hoặc XREF, với chức năng này người dùng sẽ giảm thiểu được thời gian nhập thông tin dầm, giúp quá trình triển khai chi tiết dầm trở nên nhanh chóng.

Trở về trang tin tức