KetcauSoft xin thông báo về việc cập nhật phần mềm RCB - Vẽ và thống kê cốt thép Dầm, ngày 14/09/2020. Các bạn sử dụng chức năng cập nhật của KCS Inside, hoặc download bộ phần mềm mới nhất tại đây, pass giải nén kcs123 https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1-Ex5N4NYaHhq0E3iBXw26lYhGv6hbZD2

Nhập số lượng thép bất kỳ

Phiên bản mới cho phép người dùng lựa chọn chế độ nhập số lượng thép bất kỳ; giúp quá trình biên tập linh hoạt hơn. Với số lượng cốt thép không giới hạn, người dùng có thể biên tập các loại dầm có kích thước lớn

 

Thể hiện cốt đai trực quan trong giao diện đồ họa

Phiên bản mới cho phép người dùng quan sát trực quan trên giao diện hình ảnh cốt đai, giúp người dùng dễ nhận biết và điều chỉnh nếu cần

 

Tách nhóm để quản lý cốt đai chính và cốt đai bổ sung

Cốt đai được tách riêng thành nhóm chính và nhóm bổ sung, giúp quá trình biên tập linh hoạt hơn, đặc biệt là khả năng thiết lập số lượng + khoảng cách của cốt đai bổ sung

 

Tách Layer riêng cho cốt đai

Trong bản vẽ CAD, cốt đai được tách thành Layer riêng để phục vụ quá trình quản lý và in ấn. Lưu ý cập nhật file KCS_Style.dwg để bổ sung layer cho cốt đai

 

Chức năng nhập nhiều tên trục bằng cách thêm dấu "phẩy"

Bằng cách nhập nhiều tên trục ngăn cách bởi dấu "phẩy", phần mềm cho phép thể hiện dầm với nhiều trục định vị

 

Thêm một số tùy chọn thông tin thể hiện trên bản vẽ

Một số tùy chọn được bổ sung để người dùng có thể thể hiện thông tin theo mong muốn