KetcauSoft xin thông báo về việc cập nhật phần mềm RCB - Vẽ và thống kê cốt thép Dầm, ngày 16/11/2020. Các bạn sử dụng chức năng cập nhật của KCS Inside, hoặc download bộ phần mềm mới nhất tại đây, pass giải nén kcs123 https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1-Ex5N4NYaHhq0E3iBXw26lYhGv6hbZD2

Thép bổ sung lớp dưới tại gối

Phiên bản mới cho phép người dùng nhập cốt thép dạng gia cường lớp dưới tại gối phù hợp với các tường hợp dầm giằng giữa các kết cấu đứng chịu tải trọng ngang lớn

 

Tùy chọn hiển thị số lượng cốt thép đai

Phiên bản mới bổ sung tùy chọn hiển thị số lượng cốt thép đai trên mặt đứng

 

Sửa một số lỗi của phiên bản trước

  • Sửa lỗi dầm dạng mặt cắt
  • Sửa lỗi cốt đai khi copy dầm giữa các tầng
  • Thay đổi hình thức thể hiện ghi chú cốt thép để hạn chế xung đột trên mặt đứng