KetcauSoft xin thông báo về việc cập nhật phần mềm RCB - Vẽ và thống kê cốt thép Dầm, ngày 18/01/2021. Các bạn sử dụng chức năng cập nhật của KCS Inside, hoặc download bộ phần mềm mới nhất tại đây, pass giải nén kcs123 https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1-Ex5N4NYaHhq0E3iBXw26lYhGv6hbZD2

Chế độ vẽ dầm móng

Phiên bản mới cho phép người dùng khai báo dầm dạng dầm móng để bổ sung thể hiện phần lớp lót bê tông và thiết lập thống kê cốt thép cho dầm móng dạng mặt cắt với thanh thép lớp dưới được neo lên

 

Chế độ kéo dài thép chống phình qua cột

Thay vì chỉ ngắt ở các cột, phiên bản mới cho phép người dùng thiết lập kéo dài thép chống phình qua cột trong phần Thiết lập thông số (lệnh RCBCONFIG)

 

Bổ sung công cụ lấy chiều dài trực tiếp trong CAD

Phiên bản mới đã bổ sung chức năng lấy chiều dài trực tiếp trong CAD cho dầm dạng mặt cắt

 

Sửa một số lỗi của phiên bản trước

  • Sửa lỗi convert file của phiên bản cũ (đuôi .RCB)
  • Sắp xếp thứ tự các mặt bằng