RCB - Cập nhật ngày 18/06/2021

18/06/2021
299

KetcauSoft xin thông báo về việc cập nhật phần mềm RCB - Vẽ và thống kê cốt thép Dầm, ngày 18/06/2021. Các bạn sử dụng chức năng cập nhật của KCS Inside, hoặc download bộ phần mềm mới nhất tại đây, pass giải nén kcs123 https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1-Ex5N4NYaHhq0E3iBXw26lYhGv6hbZD2

Tự động đặt tên ký hiệu đoạn khi chia dầm

Phiên bản mới bổ sung chức năng tự động đặt tên đoạn dầm khi thực hiện chia dầm, rút bớt công đoạn phải thực hiện thử công trước đây khi hực hiện chia và sắp xếp dầm

 

Trở về trang tin tức