KetcauSoft xin thông báo về việc cập nhật phần mềm RCB - Vẽ và thống kê cốt thép Dầm, ngày 24/04/2020. Các bạn sử dụng chức năng cập nhật của KCS Inside, hoặc download bộ phần mềm mới nhất tại đây, pass giải nén kcs123 https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1-Ex5N4NYaHhq0E3iBXw26lYhGv6hbZD2

Chức năng Khôi phục lại dữ liệu từ bản vẽ có sẵn