KetcauSoft xin thông báo về việc cập nhật phần mềm RCB - Vẽ và thống kê cốt thép Dầm, ngày 24/07/2020. Các bạn sử dụng chức năng cập nhật của KCS Inside, hoặc download bộ phần mềm mới nhất tại đây, pass giải nén kcs123 https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1-Ex5N4NYaHhq0E3iBXw26lYhGv6hbZD2

Vẽ dầm mặt cắt trong CAD - sửa lỗi không nhận tiết diện rộng 200

Phiên bản mới đã sửa lỗi chức năng vẽ dầm mặt cắt trong CAD với bề rộng 200

 

Vẽ dầm mặt cắt trong CAD - chức năng lưu thông tin phục vụ cho lần vẽ sau

Phiên bản mới đã tự lưu các thông tin để phục vụ cho các lần vẽ sau đó

 

Update menu KetcauSoft

Menu KetcauSoft đã được cập nhật các lệnh mới nhất