RCB - Cập nhật ngày 28/6/2021

28/06/2021
521

KetcauSoft xin thông báo về việc cập nhật phần mềm RCB - Vẽ và thống kê cốt thép Dầm, ngày 28/06/2021. Các bạn sử dụng chức năng cập nhật của KCS Inside, hoặc download bộ phần mềm mới nhất tại đây, pass giải nén kcs123 https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1-Ex5N4NYaHhq0E3iBXw26lYhGv6hbZD2

Tùy chọn thể hiện trục khi không có tên trục

Phiên bản mới bổ sung tùy chọn cho phép người dùng lựa chọn có thể hiện trục dầm hay không khi không khai báo tên trục (dầm phụ hoặc các dầm chính ở nhiều trục lệch nhau)

 

Tùy chọn khi copy thông tin tiết diện

Phiên bản mới cho phép người dùng lựa chọn các nội dung sẽ copy khi sao chép thông tin của nhịp dầm cho các nhịp khác. Theo đó thay vì copy tất cả thông tin, người dùng có thể sẽ chọn chỉ copy một số thông tin nhất định, các tùy chọn thể hiện như hình phía dưới

 

Sửa một số lỗi của phiên bản trước

  • Sửa lỗi chia dầm móng khi có lớp lót
  • Lỗi thể hiện DIM lớp lót
  • Lỗi ghi chú với tiết diện 5 thanh có đai móc

 

 

 

 

 

 

Trở về trang tin tức