KetcauSoft xin thông báo về việc cập nhật phần mềm RCC - Tính toán cốt thép Cột, ngày 08/10/2020. Các bạn sử dụng chức năng cập nhật của KCS Inside, hoặc download bộ phần mềm mới nhất tại đây, pass giải nén kcs123 : https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1-Ex5N4NYaHhq0E3iBXw26lYhGv6hbZD2

Xuất dữ liệu sang phần mềm RCCd

Bản cập nhật mới có chức năng xuất dữ liệu sang phần mềm RCCd phục vụ việc triển khai bản vẽ chi tiết Cột.

 

Cập nhật giao diện đồ họa cho phần thiết kế cốt thép

Phần chọn cốt thép được cập nhật giao diện đồ họa để người dùng quan sát một cách trực quan, bên cạnh đó mục chọn thép đã được thay đổi phù hợp với trường hợp tính toán (phân bố đều hày tập trung) và đồng bộ dữ liệu cho phần mềm vẽ thép cột RCCd

 

Trân trọng !