KetcauSoft xin thông báo về việc cập nhật phần mềm RCC - Tính toán cốt thép Cột, ngày 11/03/2020

  • Sửa lỗi tính toán cột Tròn

Theo phản ánh của một số người  dùng, KetcauSoft đã kiểm tra và phát hiện công thức xác định hệ số Fi trong phần tính toán cột tròn của TCVN 5574:2018 bị nhầm so với bản gốc, dẫn đến giá trị Fi bị giảm đáng kể và làm tăng nhiều kết quả tính toán so với phiên bản cũ. KetcauSoft đã kiểm tra và sửa lỗi này.

Các bạn sử dụng chức năng cập nhật của KCS Inside, hoặc download bộ phần mềm mới nhất tại đây, pass giải nén kcs123 : https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1-Ex5N4NYaHhq0E3iBXw26lYhGv6hbZD2

Trân trọng !