KetcauSoft xin thông báo về việc cập nhật phần mềm RCC - Tính toán cốt thép Cột, ngày 20/05/2020

  • Bổ sung kiểm tra + cảnh báo về độ mảnh

Các bạn sử dụng chức năng cập nhật của KCS Inside, hoặc download bộ phần mềm mới nhất tại đây, pass giải nén kcs123 : https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1-Ex5N4NYaHhq0E3iBXw26lYhGv6hbZD2

Trân trọng !