RCC - Cập nhật ngày 22/06/2021

22/06/2021
115

KetcauSoft xin thông báo về việc cập nhật phần mềm RCC - Tính toán cốt thép Cột, ngày 22/06/2021. Các bạn sử dụng chức năng cập nhật của KCS Inside, hoặc download bộ phần mềm mới nhất tại đây, pass giải nén kcs123 : https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1-Ex5N4NYaHhq0E3iBXw26lYhGv6hbZD2

Bổ sung cột hàm lượng trong bảng thiết kế cốt thép

Phiên bản mới bổ sung phần thể hiện hàm lượng cốt thép trang bảng thiết kế cốt thép cột (xuất Excel và PDF)

 

Trở về trang tin tức