KetcauSoft xin thông báo về việc cập nhật phần mềm RCCd - Triển khai chi tiết Cột - Vách, ngày 13/05/2020. Nội dung chi tiết như sau:

1. Điều chỉnh cao độ đỉnh cột

Chức năng cho phép người dùng điều chỉnh cao độ đỉnh cột ở tầng trên cùng, dùng cho các trường hợp mái chéo

 

 

2. Chức năng thêm tầng

Chức năng chèn thêm tầng đối với trường hợp đã mô hình xong, khi có phát sinh thêm tầng

 

 

3. Chức năng Copy

Chức năng tạo cột mới bằng cách copy dữ liệu từ Cột cũ, dành cho các cột gần giống nhau

 

 

4. Chức năng chọn các cột cần vẽ

Chức năng chọn một số cột để vẽ thay vì vẽ tất cả các cột

5. Sửa một số lỗi của phiên bản trước

  • Sửa lỗi cốt thép khi hiệu chỉnh Cột
  • Sửa lỗi ký hiệu cao độ 0.000
  • Bổ sung cao độ tầng trên cùng
  • Hiển thị theo thứ tự vẽ trong CAD

 

Các bạn sử dụng chức năng cập nhật của KCS Inside, hoặc download bộ phần mềm mới nhất tại đây, pass giải nén kcs123 : https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1-Ex5N4NYaHhq0E3iBXw26lYhGv6hbZD2

Trân trọng !