KetcauSoft xin thông báo về việc cập nhật phần mềm STK - Thống kê thép hình, ngày 29/06/2020, các nội dung cập nhật bao gồm:

Nhập dữ liệu tùy chỉnh

Chức năng cho phép người dùng nhập dữ liệu tùy chỉnh để chủ động thống kê cho những trường hợp không có sẵn trong thư viện

Các bạn sử dụng chức năng cập nhật của KCS Inside, hoặc download bộ phần mềm mới nhất tại đây, pass giải nén kcs123 : https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1-Ex5N4NYaHhq0E3iBXw26lYhGv6hbZD2

Trân trọng !