Tạo hệ DIM định vị Cọc, Đài cọc, Cột

11/10/2021
1,617

Ngày 11/10/2021 KetcauSoft cập nhật phần mềm Quickdraw với bộ 3 chức năng DIM định vị Cọc, Đài cọc và Cột

KetcauSoft xin thông báo về việc cập nhật phần mềm vẽ nhanh Quickdraw, ngày 11/10/2021. Các bạn sử dụng chức năng cập nhật của KCS Inside, hoặc download bộ phần mềm mới nhất tại đây, pass giải nén kcs123 https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1-Ex5N4NYaHhq0E3iBXw26lYhGv6hbZD2

Tạo hệ DIM định vị cọc

Chức năng cho phép người dùng tạo hệ DIM định vị cọc bằng cách quét chọn nhóm cọc trên mặt bằng

 

Tạo hệ DIM định vị đài cọc

Chức năng cho phép người dùng tạo hệ DIM định vị đài cọc bằng cách quét chọn đài cọc trên mặt bằng

 

Tạo hệ DIM định vị cột

Chức năng cho phép người dùng tạo hệ DIM định vị cột bằng cách quét chọn cột trên mặt bằng

 

Trở về trang tin tức